Политика за поверителност & Бисквитки:

Този сайт използва бисквитки (cookies). Някои от тях са задължителни за функционирането му, докато други ни помагат да подобрим Вашето преживяване. За да доставим успешно Вашите покупки ние събираме и обработваме личните ви данни. За гарантиране на правата Ви според GDPR имаме нужда от Вашето съгласие.

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация

От 25 май 2018 г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни “ИКОН” ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата и ги пази отговорно и законосъобразно.

Съдържание:

 1. Политика за поверителност.
  Цели и обхват .

2.Основание за събиране на лични данни.
3. Срок на съхранение на личните Ви данни.
4. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
5. Право на изтриване (“да бъдеш забравен”).
6. Право на възражение.
7. Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни.
8. Други разпоредби.
II. Политика за използване на бисквитки.

 1. Политика за поверителност

Дефиниции:

“ИКОН”ООД – Декларация за поверителност
 Тази декларация за поверителност Ви информира как управляваме Вашите лични данни, Вашите права за поверителност и как законът Ви защитава.

 Моля, прочетете внимателно тази декларация за поверителност преди да използвате нашите услуги.
Декларацията за поверителност:
“Услуги” означава всички продукти, услуги, съдържание, характеристики, технологии или функции и всички свързани уеб сайтове, приложения и услуги, предлагани от нас.
“Уеб сайт” означава уеб сайтове, мобилни приложения, мобилни сайтове или други онлайн собствености, чрез които предлагаме нашите услуги.
“Лични данни” означава всички данни, които съдържат идентифицираща информация (напр. име, адрес, телефонен номер, имейл и т.н.).
“Администратор на лични данни” означава личност или компания, която определя целите или средствата за обработка на личните данни.

Кои сме ние?

Основният администратор на Вашите лични данни за целите на нашите услуги е “ИКОН” ООД, със седалище в град Пловдив , ул. “Димитър Талев” 134, България. “ИКОН” ООД предоставя услугите си съгласно Общи условия (наричани по-нататък  Администратор в Декларацията за поверителност). Това дружество е администратор на лични данни, по отношение на местните услуги, които предлага.

1.Цели и обхват

 Администраторът разбира съображенията на посетителите на този уеб сайт относно защитата на личните данни и е ангажиран да защити техните лични данни като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. С настоящата Политика за поверителност Администраторът зачита неприкосновеността на личността на физическите лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

 

 1. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни.

За да бъде полезен и актуален нашият уеб сайт ние даваме възможност на нашите потребители да ни изпращат информация. Информацията се подава чрез попълване на контактна форма за отправяне на запитване.
Когато ни изпращате информация за отправяне на запитване, за да осъществим нашите Услуги, ние можем да събираме следната информация за Вас:

 • Отправяне на запитване
 • Име
 • Имейл адрес
 • Телефон
 • Ел. поща
 1. Срок на съхранение на личните Ви данни.

“ИКОН ” ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от необходимостта на същите за целите, за които са предоставени.
Цели, за които ни предоставяте Вашите лични данни в уеб сайта ICONVENDING.BG и срокове на съхранение:

 • Изпращане на запитване през контактната форма на уеб сайта zagatto.com – тези данни се съхраняват само и единствено на имейла свързан с въпросната контактна форма. Данните в тази поща се изтриват периодично, но не по-късно от 13 месеца след неговото получаване.

 

След изтичането на тези срокове “ИКОН ” ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни без ненужно забавяне.

 1. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(1) Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Администратора  за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на съобщение, гласящо Вашето желание от имейла, с който сте пожелали да използваме Вашите лични данни.
(2) Изискване на информация за лични данни
Вие имате право да изискате и получите от Администратора  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(3) Право на коригиране или попълване
Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас чрез отправяне на писмено искане до Администратора  от имейла, с който сте пожелали да използваме Вашите лични данни.

 1. Право на изтриване (“да бъдеш забравен”)

(1) Вие имате правото да поискате от Администратора  изтриване на свързаните с Вас лични данни, а той  има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ИКОН ООД;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) “ИКОН” ООД не е длъжен да изтрие личните данни ако ги съхранява и обработва:

 • За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • (3) За да упражните правото си на “забравяне”, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до “ИКОН” ООД от имейла, с който сте пожелали да използваме Вашите лични данни.

(4) “ИКОН ” ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 1. Право на възражение.

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ИКОН ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 1. Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни.

(1) Ако “ИКОН” ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) ИКОН ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • Е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • Е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
 1. Други разпоредби.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: https://www.cpdp.bg/

 1. Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът iconvending.bg използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни.
Видове бисквитки, които използваме:

Задължителни

Задължителните “бисквитки” позволяват основни функции като навигация и достъп до защитени зони на уебсайта. Уебсайтът не може да функционира правилно без тези “бисквитки”. Те също така ни помагат да спазваме законовите изисквания на GDPR.

Аналитични

С цел постоянното подобряване на нашите услуги ние използваме инструментите на Google Analytics за да анализираме ефективноста и натовареността на нашите системи. Въпреки, че тези функции не са задължителни за правилното функциониране на сайта те ни помагат да разберем и отчетем потребителското поведение и да използваме тази информация за да Ви доставим услугата която очаквате.

Как да управлявате бисквитките?

Вие можете да контролирате и/или да изтривате бисквитките, в зависимост от Вашето желание.

Може да изтриете всички инсталирани на Вашия компютър бисквитки, както и да настроите повечето браузъри така, че да предотвратите разполагането им във Вашия компютър.

В случай, че направите това, може някои от услугите и функциите на уебсайта ни е възможно да не работят.

Как да изтриете всички бисквитки от даден браузър (показана е информация за най-популярните браузъри):

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=bg

Firefox: https://support.mozilla.org/bg/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/bg-bg/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer